Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Advanced temperature trailer mapping

Advanced temperature trailer mapping – ISBN 9789048437696 – Temax boek

Temax gepubliceerde boek "Advanced Temperature Trailer Mapping"

Dit uniek boek over temperatuur trailer mapping werd geschreven door Krautz-Temax specialisten en gepubliceerd in Nederland. Het boek biedt 284 pagina’s over met mappen van temperatuurgecontroleerde vrachtwagens, trailers en opleggers. Het is geschreven in de engelse taal en op aanvraag beschikbaar. Dit unieke boek is een werkboek met invulformulieren en zo meer. Het is geen studieboek.

Scope Book Temperature Trailer Mapping

Temperature controlled trucks and trailers are used to transport time-temperature sensitive products like food products, pharmaceuticals, chemicals and other perishables. The goal of the temperature controlled truck or trailer is to preserve or maintain the temperature of the products within certain specified temperature ranges. Temperature excursions or deviations can create possible product quality risks and need to be avoided. When temperature controlled trucks or trailers are used to preserve a certain temperature, the question needs to be asked if the temperature can be maintained during the total transport. Experience has already shown various temperature excursions on product temperatures although the cooler engine was programmed on the correct values. This therefore implicates that the temperature in the trailer has changed somehow. This is the goal of temperature trailer mapping. Temperature trailer mapping is a tool that can be implemented to measure the temperature in multiple locations in the trailer and detect possible locations where the temperature is over its limits. The results of this trailer mapping offer the possibility to optimize the existing S.O.P’s “Standard Operation Procedures” so future temperature excursions and product quality risks can be avoided.

Published ISBN – 9789048437696
Werk boek – Engelse taal – 284 pagina’s
Meer informatie? Zend ons even een mailtje.

Geïlustreerd met tekeningen en laadprocedures
Om het gebruik van het boek te vereenvoudigen werd het boek geïlustreerd met tal van tekeningen inzake temperatuurmeting en opstellingen.

Enter your keyword