Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

MOBI-BOX thermocontainer

MOBI-BOX thermocontainer geïsoleerde rolcontainer

Wat is de mobi-Box thermohoes - thermocontainer

De Mobi-Box is een speciale isolatiehoes die aan de binnenzijde van een rolcontainer wordt gemonteerd waardoor uw bestaande rolcontainer wordt getransformeerd naar een thermocontainer. In tegenstelling tot de alom gekende vaste koelcontainers of thermocontainers, die vaak andere afmetingen hebben dan uw standaard rolcontainer, behoudt u met de Mobi-Box uw eigen rolcontainerafmetingen en worden derhalve plaatsverliezen in zowel de vrachtwagen als de rolcontainer vermeden. De Mobi-Box biedt u nog meer logistieke voordelen zoals een zéér licht gewicht.

Twee deuren = extra snelheid + ergonomie

De Mobi-Box thermohoes kan voorzien worden van twee deuren om het beladen te bevorderen. Doordat de gekoelde goederen langs twee zijden kunnen beladen worden, wordt extra snelheid gegenereerd hetgeen ook bij het uitladen op te merken valt. De twee deuren dragen tevens bij aan de ergonomie tijdens het laden of uitladen aangezien de producten steeds vooraan kunnen geplaatst worden. Bij een thermocontainer met één deur dienen de producten diep in de thermocontainer geplaatst te worden waardoor de rug extra belast wordt.

Logistieke flexibiliteit

De Mobi-Box thermohoes of thermocontainer biedt een grote flexibiliteit in de belading van de rolcontainer. Het laadvak voor de koelelementen is namelijk afneembaar van het dak en kan op de goederen geplaatst worden. Hierdoor kunnen deelladingen ideaal op temperatuur gehouden worden. Meer nog, via deze formule kunnen zelfs goederen met verschillende temperatuur in één Mobi-Box geplaatst worden wat voor de logistiek van kleine bestellingen, kleine leveringen of naleveringen zéér grote voordelen biedt. Is vervolgens wederom een volle rolcontainer vereist dan wordt het laadvak eenvoudig weer tegen het dak bevestigd.

Eenmalige montage in uw rolcontainer

De Mobi-box thermohoes of thermocontainer wordt op maat van uw rolcontainer geproduceerd. De Mobi-box is uitgerust met een uniek opspansysteem waarmee de hoes aan het hekwerk van de rolcontaibner wordt opgespannen. Deze opbouw gebeurt eenmalig.

Kleurcodering volgens het type goederen

Vaak is het voor uw klanten voornaam dat ze weten wat in welke container vervat zit. Hiervoor is de Mobi-Box voorzien van kleurcoderingen. Zo kan u bijvoorbeeld grijs gebruiken voor diepvries, blauw voor kip en vlees, groen voor groenten en fruit en zo meer. De isolatiewaarde voor elk is thans gelijk, doch voor uw klant kan een groepaanduiding heel handig zijn.

Afneembare ritssluitingen

De Mobi-Box thermohoes of thermocontainer beschikt over twee zware ritsen die extra geïsoleerd zijn. Ritsen versnellen namelijk het gebruik en vermijden koudebruggen. Nadeel is thans dat ritsen stuk kunnen gaan. Om thans te vermijden dat u dan de gehele hoes moet wegggooien is de Mobi-Box voorzien van een uniek klittenband wisselsysteem voor de ritsluitingen. Is een rits stuk dan vervangt u eenvoudig de rits door een nieuwe. Snel en eenvoudig.

Optimale temperatuur met extra koeling

De Mobi-Box thermohoes of thermocontainer is voorzien van een laadvak voor koelelementen of droogijs waardoor extra koeling wordt toegevoegd wat voor lange tijden of extreme temperaturen aangewezen kan zijn. De hoeveelheid extra koeling zal hierbij bepaald worden volgens de soort goederen, de massa, temperatuur van de goederen, temperatuur van de omgeving en de rijtijden. Daarnaast worden de koelelementen op maat gemaakt waarbij het knikpunt vaiabel kan zijn om de perfecte temperatuur te garanderen.

Temperatuureigenschappen
Bewaring en stabilisatie van de product-temperatuur

De Mobi-box thermocontainer wordt gebruikt om de temperatuur van de geconditioneerde producten, die door de thermohoes worden beschermd, zolang mogelijk stabiel te houden. De tijd dat de temperatuur stabiel kan gehouden worden of de snelheid waarmee de temperatuur van de producten in de thermoes stijgt of daalt, is hierbij afhankelijk van de isolatiekwaliteit. In de thermohoes of isolatiehoes is een bepaald TEMAX isoltiemateriaal ingewerkt dat een bepaalde isolatiekwaliteit heeft (R-waarde of (U(k)- waarde). Des te grote de isolatiekwaliteit des te langer de temperatuur van het geconditioneerde product stabiel gehouden kan worden.

Externe convectiestromen door open-koudebruggen

Next to the insulation quality of the thermal cover with middle closure, the stability or deviation speed of the temperature of the product is also depending on the presents of open thermal bridges or open cold bridges on the thermal cover and packaging set-up. Open thermal bridges are locations in the design or set-up of the thermal cover where an external convection flow (air flow) can exist which has a very big impact on the speed of temperature change. It is therefore very important that open thermal bridges are avoided at all timesNaast de isolatiekwaliteit bepaalt tevens de aanwezigheid van externe-convectie-stromen de tijd van de temperatuurstabiliteit van de geconditioneerde producten. Des te groter de eventuele aanwezige externe convectiestroom, des te korter de tijd-stabiliteit en temperatuurbewaring wordt. Derhalve dient men er zorg voor te dragen dat geen “open” thermische onderbrekingen ofwel “open koudebruggen” aanwezig zijn in de totale opstelling van de passieve koeling.

Toevoeging thermische-energie-generatoren koelelementen - droogijs - PCM Phase Change Materials

Bij de temperatuurbewaring van de producten wordt in eerste instantie de eigen beschikbare thermische energie van de producten gebruikt om de de temperatuur stabiel te houden waarbij het resultaat uiteraard mede bepaald wordt door voorgaande isolatiekwaliteit van de thermohoezen en de aanwezige externe-open-convectiestromen. Indien gewenst kunnen tevens extra thermische-energie-generatoren zoals koelelementen, droogijs of PCM’s Phace Change Materials, toegevoegd worden om de stabiliteit van de temperatuur over een langere tijd te garanderen.

Lucht in de rolcontainer

Bij rolcontainers gebeurt het wel eens dat de rolcontainer niet volledig met goederen geladen wordt en derhalve veel lucht in de rolcontainer aanwezig is. Deze lucht heeft een negatieve invloed op het temperatuurbehoud. Des te meer luchtvolume in de rolcontainer, des te gevoeliger de temperatuur wordt aan temperatuurschommelingen.

Isolatiekwaliteiten

Enter your keyword