Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

TEMAX isolatie

TEMAX isolatiefolie – flexibel isolatiemateriaal – productie en recyclage

Wat is Temax isolatiefolie - flexibel isolatiemateriaal

Bij de TEMAX isolatietechniek maken we gebruik van meerlagige niet-geventileerde luchtspouwen opgebouwd uit gesloten convectiecellen dewelke gecombineerd worden met een hoogwaardige multilayer reclectietechnologie. Deze unieke samenstelling en opbouw resulteert in een hoge isolatiekwaliteit met een minimale eigen temperatuuropname van het materiaal. Tevens biedt deze unieke samenstelling en opbouw een hoge weerstand tegen de warmtetransmissiefactoren zijnde: straling, convectie en conductie. En dit met beperkte dikte waarbij we, zoals eerder al aangegeven, op maat de dikte en isolatiekwaliteit produceren.

De Temax isolatie kan voor eenweg als lange levensduur toepassingen geproduceerd worden waarbij de Temax isolatie op maat wordt geproduceerd volgens isolatiekwaliteit, afmetingen en uitvoeringen en zo meer. Deze website toont u verschillende toepassingen en applicaties die met de Temax isolatie gerealiseerd zijn. Temax is een wereldwijd geregistreerde handelsnaam waarbij tevens meerdere patenten pending zijn.

Thermische specificaties

De Temax isolatie is een uniek ontwikkeld en engineered isolatiemateriaal gebasseerd op lucht-thermische-conductie (lambda 0,024W/m.K) en Polyethylene-LD-thermische-conducte (lambda 0,33W/m.K). Het Temax isolatiemateriaal is engineered volgens ISO-6946 in dewelke de geëngineerde waarden inclusief Rsi en Rse zijn met horizontale transmissie gecombineerd met de meerlagige Re waarden. De geïntegreerde spouwmuur technologie werd engineered met niet-geventileerde spouw-waarden.

TEMAX 4000 thermal blankets Temax

GETEST in luchtvracht TARMAC op extreme zonne-energie en broeikaseffect. Product gekwalificeerd door Temax en gevalideerd door wereldwijde farmaceutische fabrikanten.
Verkrijgbaar bij Temax EUROPE en USA.

Technische specificaties
– Zeer hoge isolatiekwaliteit
– R-U waarden op aanvraag in PDF file
– 10 lagen thermische luchtkussenfolie
– Materiaal = 100% polyethylene
– 4 lagen reflectiefolie
– Polyester met gemetaliseerde reflectie
– Niet gelamineerde of gelijmde samenstelling

Geïntegreerde thermische technieken
– Gesloten lucht-convectiecel isolatietechnologie
– Multilagige reflectietechniek
– 4x reflectie met 97% reflectie per laag
– Maximale reflectietechniek in het multilagig systeem
– Direct contact reflectietechniek
– Minimale materiaal conductie techniek
– Interne spouwmuur isolatietechniek
– interne lucht-convectiestroom

Gebruik specificaties
– Zeer licht gewicht, flexibel en makkelijk vouwbaar, waterbestendig

Recyclage specificaties + indirect hergebruik
– Recyclage procedures: zie TRM-plan boek

Balk insulation quality Temax

TEMAX warmteoverdracht specificaties

Warmteoverdracht door straling

Om weerstand te bieden tegen het belangrijkste element van de warmteoverdracht (75%), de straling, werd een speciale reflectiefolie ontwikkeld die een reflecterende kracht heeft van maar lieftst 98% wat zeer veel is. Bij de ontwikkelde folie wordt deze reflectie aan beide zijden van de folie gerealiseerd. Reflectie kan enkel en alleen plaatsvinden indien de reflectielaag geen aanraking heeft met het te beschermen of isoleren product. Om deze aanraking te vermijden werden luchtkussenfolien aan de buitenzijde van de Temax4000 aangebracht die een ideale afstand tussen product en reflectiefolie garanderen en derhalve een ideale reflectie bieden. De Temax isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen van deze reflectiefolie waardoor meerdere reflecties ontstaan. De Temax4000 heeft bijvoorbeeld vier van dergelijke reflectielagen waardoor zowel extern als intern wordt gereflecteerd en dit per folie of laag naar beide zijden.

Warmteoverdracht door conductie

Conductie is warmteoverdracht van materialen dat wordt bewerkstelligd door de grondstofsamenstelling van het materiaal op zich. Om hiertegen weerstand te bieden werden de grondstoffen van het Temax isolatiemateriaal geproduceerd met een zo laag mogelijke lambda waarde om de stroming van warmte in het materiaal minimaal te houden. Om warmtestraling tussen de verschillende materiaallagen van de Temax te minimaliseren, werden de verschillende lagen niet aan elkaar bevestigd maar is de Temax4000 opgebouwd uit 14 losse lagen waartussen lucht als isolator en scheider van de warmteoverdracht fungeert. Deze losse lagen werden zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst opdat tussen de naast elkaar liggen materialen een minimale aanraking wordt gecreëerd waardoor warmteoverdracht tussen de materialen wordt geminimaliseerd.

Warmteoverdracht door convectie

Convectie is warmteoverdracht dmv. stromingen zoals luchtstromingen. Warmte stijgt en koude daalt waardoor warmteoverdracht ontstaat aan de onderste en bovenste lagen. Om dit te minimaliseren wordt gebruik gemaakt van luchtkussens waarin de lucht vastgehouden wordt genoemd gesloten convectiecellen. Deze luchtkussens zijn volgens grootte dermate ontwikkeld dat de luchtstroom in elke individuele bubbel optimaal kan plaatsvinden. Om warmteoverdracht tussen de naast elkaar liggende bubbels ofwel convectiecellen te vermijden werden ze van elkaar geproduceerd. Hierdoor kan de convectiewarmte van één bubbel geen of slechts minimale invloed uitoefenen op de nevenliggende of bovenliggende bubbels. Om de gecreëerde convectie af te leiden of weg te voeren zijn de verschillende lagen luchtkussenfolie los van elkaar samengesteld opdat tussen de lagen een luchtstroom kan plaatsvinden dewelke de verwarmde of afgekoelde temperatuur, ontstaan door de convectie in de bubbel afvoert, waardoor elke bubbel separaat een maximaal temperatuurbehoud kan bewerkstelligen. Deze techniek is gebaseerd op spowmuur isolatie zoals toegepast in de bouwsector waar de vastgehouden lucht tussen de spouwmuur gecombineerd met een circulatie fungeert als een hoogwaardige isolator. Deze technologie draagt tevens zorg voor het minimaliseren van condensvorming in of rond de isolatie.

Reflectie versus accu isolatietechniek

Inzake isolatie zijn er twee mogelijke isolatoren zijnde accu-isolatie en reflectie-isolatie. De traditionele isolatie denk bijvoorbeeld aan woningisolatie, poystyreen isolatie in verpakkingen en zo meer zijn voornamekijk accu isolatoren wat betekent dat de isolatie tracht twee temperaturen van elkaar te scheiden doch hierbij ook zelf een bepaalde temperatuur opneemt en deze afgeeft. Heeft een accu isolatie bijvoorbeeld een eigen temperatuur van -20°C dan zal deze uiteraard moeilijk een bescherming kunnen bieden tegen temperaturen van +20°C aangezien de isolatie zelf -20°C afgeeft. Dit wordt uitgesloten bij reflectie-isolatie.

Temax Pharma+

TEMAX productie en recyclage

Temax isolatiefolie en isolatiematerialen worden vervaardigd en gerecycleerd door Krautz TEMAX in Europa en USA. Alle Temax-producten zijn op maat gemaakt en worden door Temax Quality Assurance goedgekeurd volgens de Q.A.P. “Kwaliteitsborgingsprocedures” met betrekking tot ISO-9001-2015.

Temax manufacturing laser

Temax productie BELGIË

Temax manufacturing laser 2

Volledig geautomatiseerde laser-snijmachine voor product-conformance

Temax manufacturing laser 3

Temax ontwikkelde thermo-luchtkussen machine

Temax global protection

Temax bescherming

De Temax isolatie is geïntegreerd in meerdere patenttoepassingen van de firma Krautz-Temax.
Temax is een wereldwijd geregistreerd en beschermd handelsmerk.
Een lijst van beschermde landen wereldwijd beschikbaar.
Temax is wereldwijd gevalideerd door meerdere producenten van farmaceutische en chemische producten.

Enter your keyword