Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Temax laboratorium

Temax laboratorium voor temperatuurtests – produktkwalificaties en validaties

Laboratorium met koelcellen en testkamers voor allerhande temperatuur-simulaties

Vaak krijgen we de vraag van klanten om specifieke temperatuurtests door te voeren met hun unieke producten dewelke verpakt worden in een geïsoleerde verpakking. Het doel van deze test is na te gaan hoelang het product op de gewenste temperatuur blijft na een bepaalde tijd in een bepaalde omgevingstemperatuur. Dit om te kijken of de isolatieverpakking temperaturen kan waarborgen, product-kwaliteits-risico’s minimaliseert en of er optimalisaties vereist zijn inzake de gebruikte configuratie of de gehanteerde processen. Dergelijke temperatuurtests kunnen doorgevoerd worden in ons laboratorium dat uitgerust is met koelcellen. Deze service sluit aan op onze CCRM engineering service “Cold Chain Risk Management” waarmee we vooraf theoretisch de temperatuurafwijkingen van de isolatieverpakking berekenen.

Klanten test simulaties

Ons testlaboratorium is uitgerust met gespecialiseerde koelcellen waar een zomer profiel (warmte +50°C) of winter profiel (koude -20°C) kan gecreëerd worden. Hierdoor kunnen koudeketen of koelketen situaties, zoals gangbaar in de praktijk, gesimuleerd worden. Enkelvoudige of meervoudige temperatuurexcursies kunnen gecreëerd worden.

Kleine dozen tot grotere pallets belading
De koelcellen in ons laboratorium zijn speciaal voorzien om zowel kleine verpakkingen (dozen – koeltassen) als grotere verpakkingen (pallets max 120x120cm) te testen. Als kleinere dozen getest worden kunnen meerdere configuraties in één opstelling of eenzelfde profiel getest worden.

Echte of surrogaat producten
Als temperatuurtests uitgevoerd worden dat is het raadzaam om echte producten van de klant te gebruiken om de realiteit te simuleren doch is dit niet steeds mogelijk waardoor surrogaat producten als lading noodzakelijk kunnen zijn. Indien surrogaat producten gebruikt worden dat is het belangrijk dat de thermische eigenschappen (heat capacity en dichtheid) van de surrogaat producten geanalyseerd wordt aangezien dit de temperatuur resultaten beïnvloedt.

PHARMA labo opslagplaats

FOOD labo opslagplaats

CHEMIE labo opslagplaats

Test load norm EN-12546-2

Als temperatuurtests ondernomen worden op thermohoezen of thermal blankets bij pallets, dan wordt de testbelading opgesteld volgens norm EN-12546-2. Deze norm is speciaal opgemaakt voor dergelijke speciale passieve koelingen. Indien gewenst kunnen uiteraard andere belanding-configuraties toegepast worden op wens van de klant.

Thermische isolatieconfiguratie + thermische energie-generatoren

Als een temperatuurtest uitgevoerd wordt dan bestuderen we vooraf de vereiste isolateconfiguratie van de geïsoleerde thermische verpakking aangezien deze configuratie de testresultaten mede zal bepalen. We bestuderen de vereiste isolatiekwaliteit van de verpakking en of er additionele thermische energie-generatoren (gelpacks – PCM’s Phase Change Materials) vereist zijn om de temperatuur gedurende de test te waarborgen. Al de verworven infomatie en opstelling wordt mede opgenomen in het finale testrapport.

Temperatuurtest met gevalideerde dataloggers

Krautz-Temax gebruikt gevalideerde dataloggers (temperatuurloggers) voor alle tests. De dataloggers worden jaarlijks her-gecalibreerd op hun juistheid van meting. Bij de tests wordt standaard een meetfrequentie aangehouden per 2 minuten, doch kunnen ook andare tijdseenheden gebruikt worden. In onze testkamer kunnen temperatuurtests van minimaal -20°C tot maximaal +50°C uitgevoerd worden. De gebruikte dataloggers zijn standaard voorzien van interne sensoren doch kunnen deze dataloggers tevens voorzien van externe sensoren indien gevoelige of snel wijzigende temperatuurschommelingen dienen gedetecteerd te worden.

T.M.P.L's en T.M.P's temperatuurmetingen

Als temperatuurtests worden ondernomen dan worden tevens de T.M.P.L’s “Temperature Measure Point Positions” en de T.M.P’s “Temperature Measurement Positions” uitvoerig bepaald volgens de slechts mogelijke scenario’s en volgens eventuale ervaringen van de klant waar in het verleden reeds temperatuurexcursies werden vastgesteld en bijgevolg meetpunten dienen voorzien te worden. Alle meetpunten worden vooraf duidelijk omschreven en na goedkeuring van de klant kan de test opgestart worden.

Test rapport met test opbouw, temperatuurgrafieken en resultaten

Elke individuele temperatuurtest wordt neergeschreven in een volledig rapport waarin alle stappen, processen met de configuratie-opbouw omschreven staan. Alle rapporten worden voorzien van foto’s en tekeningen om de test-opbouw en stappen te verduidelijken. Alle temperatuurresultaten worden in tabellen en temperatuurgrafieken weergegeven. Het volledige rapport wordt in PDF file naar de klant verzonden ter analyse.

S.O.P's "Standard Operation Procedures" optimalisatie

Elke temperatuurtest wordt uitgevoerd volgens een bepaald protocol of S.O.P’s “Standard Operation Procedures” dewelke reeds in gebruik zijn bij de klant of dewelke speciaal voor de test werden ontwikkeld door onze specialisten. Na de test worden deze S.O.P’s genoteerd in het rapport samen met advies en opmerkingen zodat de bestaande S.O.P’s kunnen geoptimaliseerd worden waardoor mogelijke product-kwaliteit-risico’s kunnen geminimaliseerd of geheel vermeden worden.

Enter your keyword