Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Gelpacks – Icepacks

KOELING koelelementen gelpacks icepacks droogijs PCM

Gelpacks en Icepacks als thermische energie generatoren en accumulatoren

Gelpacks en icepacks zijn koelelementen die gebruikt worden om de temperatuur van temperatuurgevoelige producten te bewaren gedurende een bepaalde tijd. Koelelementen maken dus deel uit van een passief koelsysteem waarbij de gelpacks en icepacks tesamen met de producten in een geïsoleerde verpakking worden geplaatst waardoor ze langzaam hun temperatuur vrijlaten. Koelelementen dienen thermisch geladen te worden willen ze in de mogelijkheid zijn om hun temperatuur vrij te geven. Dit thermisch opladen gebeurt door de koelelementen in te vriezen onder een bepaald punt of op te warmen boven een bepaald punt (stollingspunt) waar de thermische opslag plaatsvindt. De temperaruursterkte of de tijd dat het koelelement vervolgens de opgeslagen temperatuur zal afgeven is afhankelijk van meerdere factoren zoals de samenstelling van het koelelement, de isolatiesterkte ofwel isolatiekwaliteit van de geïsoleerde verpakking, de thermische massa van de producten, de temperatuurverschillen, en zo meer.

Extra koeling of massa toevoeging
Indien temperatuurgevoelige producten extra koeling vereisen teneinde de gewenste temperatuur zolang als mogelijk te behouden, dan kan men opteren om extra koeling toe te voegen onder de vorm van koelelementen zoals gelpacks of icepacks. Thans kan men ook opteren om de thermische energie op te voeren door de thermische massa van de producten te verhogen. Bij deze koeltechniek worden geen thermisch geladen koelelementen toegevoegd maar worden extra waterpacks gebruikt die fungeren als extra thermische massa waardoor eveneens een langer temperatuurbehoud gecreëerd wordt.

Enter your keyword