Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Koeltassen Pharma

Koeltassen en geïsoleerde draagtassen voor geneesmiddelen farmaceutica medicijnen

Gebruik van koeltassen voor geneesmiddelen

Er zijn heel wat geneesmiddelen en farmaceutische produkten waarvan de kwaliteit van de producten afhankelijk is van de temperatuur waarin ze bewaard worden. Wil men dus geen afwijking van de kwaliteit dan moeten deze producten in de juiste temperatuur bewaard worden. De meest voorkomende temperatuurgevoelige productgroepen zijn producten die tussen de (+2°C) en (+8°C) moeten bewaard worden. Zowel voor de producent van de farmaceutische producten als de tussenschakels zoals transport en opslag vormt het dan ook een uitdaging om de vereiste temperatuur in een geloten koudeketen te houden. Maar ook voor de consument die het geneesmiddel uiteindelijk zal gebruiken is het een uitdaging om de temperatuur ten allen tijden te waarborgen. Zeker als het product ook tijdens een uitstapje of weekendje moet gewaarborgd blijven. Om hierop een antwoord te bieden produceert Krautz unieke hoogwaardige en hoog isolerende koeltassen specifiek voor geneesmiddelen en farmaceutische produkten.

Koeltassen met extra koeling. Koelelementen – droogijs – PCM’s (Phase Change Materials)
Als koeltassen gebruikt worden om de temperatuur van de verpakte geconditioneerde producten (koel – diepvries – ambients) gedurende een bepaalde tijd te bewaren, dan kan de situatie zich voordoen dat de isolatiekwaliteit van de koeltas op zich gecombineerd met de aanwezige thermische energie van de producten onvoldoende is om de gewenste temperatuur te waarborgen. In dergelijke situaties dient extra thermische energie toegevoegd te worden. Deze toevoeging kan door middel van koelelementen, droogijs of PCM’s (Phase Change Materialen). De hoeveelheid thermische energie die toegevoegd dient te worden is afhankelijk van de situatie en dient specifiek berekend te worden.

Productie op maat

De Krautz TEMAX koeltassen voor geneesmiddelen worden op maat geproduceerd volgens de specifieke wensen van de klant / opdrachtgever. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste temperaturen, waarop de isolatiekwaliteit wordt afgestemd, wordt bepaald hoe het model en uitvoering vorm zal krijgen en wordt extra aandacht besteed aan de wijze van productie en afwerking om uiteindelijk tot een hoogwaardige en hoog isolerende koeltas te resulteren. Samen met de opdrachtgever wordt de koeltas ontwikkeld en uitgetekend tot deze voldoet aan de wensen en eisen. Ook inzake materiaalkeuze, model en opbouw biedt Krautz een breed gamma aan mogelijkheden.

Isolatiekwaliteiten

Enter your keyword