Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Protocol COVERS

Thermohoezen voor temperatuurbescherming van temperatuurgevoelige producten
Voor Europallets 80x120cm en/of US-blok pallets 40″x48″
Klanten gevalideerd (+2 tot +30°C en +15 tot +25°C) farmaceutica in luchtvracht

Protocol “COVERS” eenweg thermohoezen voor het isoleren van pallets

Temax thermohoezen en isolatiehoezen voor temperatuurbescherming van pallets

De Temax meerlagige thermohoezen worden tevens gebruikt om pallets met temperatuurgevoelige producten zoals farmaceutische farma – pharma producten te beschermen tegen externe temperaturen. Hierbij fungeert de thermohoes of isolatiehoes als een passieve koeling wat betekent dat de eigen thermische energie van de goederen, al dan niet extra versterkt door thermische energie-generatoren, wordt gebruikt om de temperatuur te waarborgen. De tijd en de temperatuurweerstand wordt hierbij bepaald door de isolatiekwaliteit van het isolatiemateriaal in de thermohoes. Des te hoger de isolatiekwaliteit, des te langer het gewenste temperatuurbehoud.

Temax thermohoezen en payload
De Temax meerlagige thermohoezen of isolatiehoezen vinden vooral toepassingen de transportsector voor het vervoer van temperatuurgevoelige producten zoals farmaceutische producten, levensmiddelen en chemische producten. Indien dergelijke temperatuurgevoelige producten getransporteerd worden dan zijn twee factoren belangrijk zijnde; het temperatuurbehoud en de impact op de payload ofwel de nuttige belading. In onze materiaal en productontwikkelingen trachten we dan ook beide factoren in acht te nemen om de ideale formule aan onze klanten te bieden. Ervaring toont dat de Temax thermohoezen en isolatiehoezen een ideale verhouding bieden inzake deze factoren hetgeen verklaart waarom meer en meer ondernemingen het gebruik van de Temax thermohoezen implementeren in hun koudeketen en logistieke processen.

Protocol "COVERS" : Gebruikshandleiding

Dit protocol wordt gebruikt voor het isoleren van Euro en Block pallets waarbij gebruik gemaakt wordt van geïsoleerde thermohoezen met bodem dewelke op maat worden geproduceerd volgens isolatiekwaliteit en afmetingen. Gelieve bij gebruik tevens rekening te houden met de S.O.P’s om een goed temperatuurbehoud te creëren. De Temax geïsoleerde thermohoezen worden op maat geproduceerd volgens de vereiste of berekende isolatiekwaliteit. De hoezen worden tevens geproduceerd volgens gewenste afmetingen en uitvoeringen opdat de ideale handling en implementering in de processen kan gerealiseerd worden.

TEMAX thermohoezen met bodem voor het isoleren van pallets
  • Hoge isolatiekwaliteit voor extreme temperatuurbescherming = WARM en KOUD
  • Materiaaldikte Temax-4000 = 3,5 cm + 4 geïntegreerde reflectie systemen
  • Unieke thermische resistentie technieken = eenzelfde isolatiekwaliteit als ca 10 cm isolatiewol
  • Extreme TARMAC (vliegveld) temperatuurbescherming + zonnestralen + greenhouse effecten (glasserre effecten)
  • Minimale impact op payload + waterbestendig + condensbestendig / product bescherming
  • Minimale impact op ecologische voetafdruk = uniek materiaal + productietechnieken + recyclage formules
  • Wereldwijd gevalideerd door farmaceutische producenten (+2°C tot +30°C) en (+15°C tot +25°C)
Implementatie

WORKSHEET “Hoe gebruiken” instructies
Het worksheet bevat de belangrijkste stappen uit het protocol voor het verpakken van temperatuurgevoelige farmaceutische producten op Euro pallets of Block pallets met Temax thermal blankets. De volledige procedure is terug te vinden in het protocol “Blankets” (PDF file) en het gepubliceerde boek TRM-plan “Temperature Risk Management”. Het is aan te raden het worksheet in de directe omgeving te houden van de werkplaats waar het verpakken zal plaatsvinden zodat de verpakkers snel de belangsrijkste stappen kunnen zien.

Training & opleiding “Dag-training” + certificate
Als een 3PL aanbieder (Third Party Logistics) of een producent van farmaceutische producten de Temax thermal blankets of geïsoleerde hoezen in gebruik gaat nemen, dan biedt Temax gespecialiseerde opleidingen en trainingen om de verpakkers te trainen in het verpakkingsproces. Deze dagtraining omvat een theoretisch en praktisch gedeelte waarin de protocollen, S.O.P’s (Standard Operation Procedures) en zo meer uitvoering worden behandeld. The training wordt onderbouwd door de verschillende gepubliceerde boeken.

S.O.P’s “Standard Operation Procedures”
Graag willen wij u verzoeken rekening te houden met de S.O.P’s (Standard Operation Procedures) bij het verpakken en isoleren met Temax thermal blankets. Deze S.O.P’s bevatten tevens de thermische processen om efficënt te verpakken en potentiële koudebruggen of thermische bruggen te vermijden.

Insulatie configuratie (T1-S1-B1)
In dit voorbeeld werd de isolatieconfiguratie (T1-S1-B1) toegepast wat betekent dat op het dak (T = Top) en zijden (S = Side) en bodem (B = Bottom) één laag Temax dient aangebracht te worden. Gelieve bij elk verpakkingsproces steeds de vereiste isolatieconfiguratie te verifiëren. Een foutieve configuratie leidt naar een foutief temperatuurbehoud.

Temax thermohoezen in geautomatiseerde productieprocessen

Als we praten over een geautomatiseerd productie proces, dan bedoelen we hiermee dat de isolatie, met name de bodemmat reeds bij aanvang van de productielijn op de pallet wordt aangebracht en de goederen volledig automatisch op de pallet en isolatie worden geladen. De bodemmat gaat dus mee doorheen de productielijnen. Bij een dergelijke situatie moet de bodemmat dezelfde afmetingen hebben als de pallet en mag deze niet oversteken aangezien de oversteek een foutmelding zou kunnen genereren in de productielijn.

Volgens dit protocol worden de goederen automatisch geladen op een bodemmat die vooraf op de pallet wordt aangebracht. Zijn de goederen geladen dan wordt een isolatiehoes overheen de goederen aangebracht. De sluiting van de hoes is voorzien van dubbelzijdige tape wat het sluiten aanzienlijk vereenvoudigt. Voornaam volgens dit protocol is dat de hoes langer is dan de locatie van de bodemmat aangezien de hoes tegen de bodemmat dient aan te sluiten wil een goed temperatuurbehoud gegarandeerd zijn. Als laatste dienen de potentiële koudebruggen met tape gesloten te worden en is de pallet klaar voor verzending.

Temax thermohoezen voor derden (3PL) in de koudeketens

Als we praten over derden in de koudeketen of cold chain dan bedoelen we hiermee ondermeer tussenhandels, distributiecentra, freight forwarders, airliners, transport ondernemingen en zo meer die een tussenschakel vormen tussen de producent en de eindgebruiker. Indien in dergeijke situatie geconditioneerde farmaceutische producten, chemicaliën of levensmiddelen worden verzonden, dan kan het gebeuren dat deze derden in de koudeketen de opdracht krijgen van de producent om de goederen te isoleren. Een probleem dat zich hierbij thans stelt is dat de producent wel eens geen toelating geeft om de goederen van de pallet af te stapelen waardoor als het ware geen isolatie tussen de goederen en de pallet kan geplaatst worden en geen temperatuurbescherming kan gewaarborgd worden. Om hieraan een oplossing te bieden kan een zwevende pallet of extra pallet genomen worden waarop deze bodemisolatie wordt geplaatst en waarop de pallet met goederen geladen wordt.

Deze wijze van isoleren biedt mogelijkheden doch tevens nadelen zoals extra gewicht en hoogte omwille van de extra pallet. In deze kan het ook aangewezen zijn dat de producent reeds een bodemmat plaatst in het productieproces en de derde in de koudeketen enkel nog de isolatiehoes dient aan te brengen waardoor de extra pallet kan vermeden worden.

Enter your keyword