Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Temax Kwaliteit / QA-QC / Quality Assurance / G.M.P. “Good Manufacturing Practice”

Krautz-Temax Q.A.P. "Quality Assurance Procedures"

Krautz-Temax werkt volgens hun Q.A.P. “Quality Assurance Procedures” procedures en procedures die zijn gebaseerd op de nieuwe ISO-9001: 2015-normen “Plan-Do-Check-Act-principes”. De procedures worden geïmplementeerd in het complete proces van eerste klantcontact tot productie tot warehousing en algemene kwaliteitscontrole.
Een speciaal ISO-9001: 2015-certificaat werd goedgekeurd voor de behandeling en kwaliteitscontrole van thermische verpakkingssystemen voor farmaceutische producten.

ISO-9001 : 2015 certificaat

QMS / Quality Management System
Issue Date: 29th March 2019

Scope of certification
Warehousing and Quality Control of thermal packaging solutions for the transport of time-temperature sensitive pharmaceuticals and healthcare products

Certified by:
LLoyds Register

Krautz-Temax / ISO-9001:2015

Krautz-Temax herschrijft momenteel haar Q.A.P. “Quality Assurance Procedures” manual naar de nieuwe ISO-9001:2015 standaard waarin het Plan-Do-Check-Act priciepe vervat zit.
Voor meer informatie betreffende onze ISO standaard en Audits kan u terecht bij onze hoofd kwaliteit: Mr. L. Claes.
Krautz-Temax beoogt te voldoen aan volgende standaarden:

  • ISO-9001:2015 / Quality Management
  • OHSAS-18001 / ISO-45001 / Health and Safety
  • ISO-14001 / Environment
  • ISO-17025 / Laboratory testing
  • ISO-IEC-27001 / Data protection
  • ISO-22301 / Business continuity / Disaster Recovery Plan

Krautz-Temax beoogt oplossingen te bieden opdat klanten kunnen voldoen aan volgend programma’s:

  • G.D.P. / Good Distribution Practice
  • H.A.C.C.P. / Hazardous Analysis on Critical Control Points

Krautz-Temax G.M.P. “Good Manufacturing Practice”
Krautz-Temax ontwikkelt en produceert thermische verpakkingsmaterialen en isolatiematerialen voor de transport en distributie van temperatuurgevoelige producten zoals farmaceutische producten, voedingemiddelen, chemische producten en zo meer. Als deel van de GMP “Good Manufacturing Practice” beschikt Krautz-Temax bij meerdere productiefacliteiten over verscheidene certificaten. Dit zowel inzake de productie als de isolatiematerialen op zich.

Temax registered Trademark (TM)

Temax is a worldwide registered Trademark (TM) of the company Krautz with headquarters in Belgium-Europe.
Krautz-Temax has several patents on insulation materials and cold chain solutions.

CE Conformity certified insulation material and products

TEMAX insulation material composition
– Temax-4000 insulation
– Temax-2000 insulation
– Temax-1000 insulation
– Temax-500 insulation
– Remax-1R1

Enter your keyword