Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

KOUDEKETEN - Dienstverleningen en engineering

Onderstaand vindt u een overzicht van rubrieken en thema's in de groep "Koudeketen of koelketen". Voor verdere vragen over de koelketen staan wij u graag ter beschikking

Wat is een koudeketen of koelketen eigenlijk?

Een koudeketen of koelketen ontstaat als temperatuurgevoelige producten zoals levensmiddelen, farmaceutische of healthcare producten, of chemische producten getransporteerd worden tussen verschillende locaties. De afstand tussen beide locaties bepaald de stres-impact op de koudeketen aangezien het hoofdoel van de koudeketen erin bestaat de producttemperatuur binnen de toegelate grenswaarden (min-max) te houden zodat product-kwaliteit-risico’s vermeden worden. onnodig te melden dat het creëren van een succesvolle koudeketen een lastige taak is. Dit is waar de firma Krautz-Temax, als producent van koudeketen toepassingen, een helpende hand aanreikt in de vorm van oplossinge, consultancy, training, analyse, en meer.

Thermal engineering

Onafhankelijk van het Temax productportfolio biedt de firma Krautz-Temax tevens een breed gamma aan dienstverleningen op het vlak van thermische engineering. Met deze dienstverleningen trachten we onze klanten een helpende hand toe te reiken als een “added value” in hun zoektocht, implementering en controle van hun ideale koudeketen – koelketen operaties en techniek. Onderstaande dienstverleningen worden op korte termijn nog uitgebreid. Onze specialisten op hun terrein staan u graag ter beschikking.

UNIEK - Wij pre-engineeren de temperatuur-risico's in uw koudeketen

Wij maken een temperatuur-voorspelling-berekening C.C.R.M. “Cold Chain Risk Management” van het temperatuurverloop in uw koudeketen vooraleer dat u effectief uw goederen transporteert. Voordeel: pre-transport RISICO detectie + S.O.P’s optimalisatie op de H.C.C.P. locaties in de keten.

Analyse van optimale temperatuur-logistiek

Voor grote distributiebedrijven zoals supermarkten bijvoorbeeld analyseren wij tevens de gehele distributie van de temperatuurgevoelige goederen om na te gaan hoe en waar de meest optimale R.O.I. (Return On Investment) kan gerealiseerd worden. Hierbij kunnen verschillende goederenstromen (exoten – vers – diepvries – KW) individueel geanalyseerd en bestudeerd worden waarbij tevens de handling en implementering van de oplossing in het bestaande logistieke proces onder de loep wordt gelegd. Deze gehele studie wordt vervolgens in een uitgebreid implementatieplan aangereikt waarna het al-dan-niet naar de praktijk wordt omgezet. Reeds meerdere supermarkten in Europa hebben gebruik gemaakt van deze optimalisatiestudie en de resultaten met succes naar de praktijk omgezet.

Bovenaanzicht distributiecentrum met meerdere koelcellen

Enter your keyword