Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Service Temperatuur Trailer mapping

Temperatuur trailer mapping voor geconditioneerde trailers en opleggers

Wat is temperatuur trailer mapping?

Een temperatuur trailer mapping of thermische mapping is een kwaliteit-prestatie-test voor temperatuurgecontroleerde vrachtwagens en opleggers. Wanneer dergelijke geconditioneerde voertuigen gebruikt worden om temperatuurgevoelige producten te transporteren, dan wordt een koelmotor ingesteld om de gewenste temperatuur te genereren. Makkelijk en snel. Docht toont de pratijk dat de geprogrammeerde temperatuur niet altijd en overal binnen de grenswaarden ligt met product-kwaliteit-schade als gevolg. Het doel van een temperatuur trailer mapping is dan ook de prestaties van de trailer en koelmotor met behulp van een test in kaart te brengen en te visualiseren. De test toont mogelijke temperatuurexcursies per trailertype, per belading en ladingconfiguratie, per specifiek profiel en omgeving, per gehanteerde proces en zo meer.

Hoe gebeurt een temperatuur trailer mapping in de praktijk

Wanneer een temperatuur trailer mapping uitgevoerd wordt bij Krautz-Temax, dan wordt een bepaalde trailer of vrachtwagen en een bepaalde lading configuratie (mede bepaald door de klant) uitgerust met veel T.M.P.L’s “Temperature Measure Point Locations” (data-loggers) en blootgesteld aan bepaalde testprofielen. De koelmotor wordt geprogrammeerd met een bepaalde temperatuur in een bepaalde testomgeving (mede bepaald door de klant) gedurende een bepaald testprofiel. De T.M.P.L’s zullen de temperaruurcurves en mogelijke afwijkingen aangeven in zowel de trailer als de lading (producten) volgens het gebruikte trailertype en ladingconfiguratie. Na de test worden alle resultaten genoteerd in een uitgebreid rapport hetgeen aan de klant gepresenteerd wordt. Dit rapport kan vervolgens gebruikt worden om de bestaande S.O.P’s “Standard Operation Procedures” te optimaliseren in functie van de HCCP “Hazardous Critical Control Points” teneinde mogelijke product-kwaliteit-risico’s te minimaliseren of geheel te vermijden. Onze specialisten zullen tevens de kwaliteitsdiensten van onze klanten bijstaan en adviseren in het optimaliseren van de bestaande S.O.P’s en tevens mogelijke oplossingen bieden.

S.O.P.'s optimalisatie en product-kwaliteit-risico preventie

Onderstaande profielen tonen enkele standard tests dewelke uitgevoerd worden volgens het Krautz-Temax testprotocol, doch blijft het hoofddoel uw specifieke belading en koelketen-opbouw te optimaliseren door de S.O.P”s “Standard Operation Procedures” te optimaliseren zodat product-kwaliteit-risico’s geminimaliseerd tot geheel vermeden worden. Zie ook het Temax gepubliceerde boek “Advanced Temperature Trailer mapping” (284 pagina’s over trailer mapping). Alle tests worden doorgevoerd in een zomer en winter profiel

Krautz-Temax rapportering en S.O.P’s aanbevelingen

Alle temperatuurresultaten en bevindingen worden neergeschreven in een uitvoerig rapport hetgeen aan de klant gepresenteerd wordt. Alle temperatuurgegevens worden opgemaakt in tabellen en grafieken per geprogrammeerde tijd-frame. Alle T.M.P.L’s “Temperature Measure Point Locations” worden zowel individueel als in groep opgenomen om bepaalde oorzaken te vinden die aan de basis liggen van eventuele temperatuurafwijkingen. Daarnaast worden tevens alle handelingen en gehanteerde processen uitvoerig uitgeschreven en onderbouwd met fotomateriaal en tekeningen opdat het geheel makkelijk gevisualiseerd kan worden. Alle bevindingen en HCCP’s “Hazardous Critical Control Points” worden gemotiveerd met opmerkingen en bevindingen van onze specialisten. Het rapport zal zo bijdragen om de gebruikte ofwel bestaande S.O.P’s “Standard Operation Procedures” te optimaliseren opdat de product-kwaliteit-risico’s in de toekomst kunnen vermeden worden.

ETC…

Temax engineering demo-trailer

Krautz-Temax beschikt over een geconditioneerde oplegger dewelke uitgerust is met geautomatiseerde kanalen, geïsoleerde scheidingswanden en zo meer en derhalve gebruikt wordt om nieuwe ontwikkelingen te testen waardoor tevens nieuwe processen en handelswijzen uitgetest kunnen worden. De demo-trailer wordt tevens gebruikt om testprofielen te analyseren en klanten te tonen wat de impact is van omgevingsfactoren.

Enter your keyword