Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

TEMPERATUREN – temperatuur tests – kwalificaties

Onderstaand vindt u een overzicht van rubrieken en thema's in de groep "Temperaturen en test-kwalificaties". Voor verdere vragen over temperatuurtests staan wij u graag ter beschikking

Wij bieden temperatuurtests - Productkwalificaties - Klant validaties

Vaak krijgen we de vraag van onze klanten hoe lang een bepaalde temperatuur kan bewaard worden. Zoals we allen weten is het vrijwel onmogelijk om deze vraag te beantwoorden aangezien de temperatuurbewaring van passieve koelingen (zonder koelmotor) afhankelijk is van vele factoren. Om thans toch een beeld te kunnen vormen van de mogelijkheden hebben we meerdere temperatuurtests ondernomen waarvan u de resultaten kan terugvinden in onderstaande groepen.

Heeft u specifieke wensen, onze specialisten staan u graag ter beschikking. Wegens NDA overeenkomsten met onze klanten kunnen helaas niet alle testresulaten gepubliceerd worden.

Testprotocol EN-12546-2 als standaard lading-configuratie

Bij al de temperatuurtests met passieve koeling dewelke voor luchtvracht, zeevracht en wegtransport toegepast worden en waarbij pallets als ladingdragers gebruikt worden, wordt het protocol of Norm EN-12546-2 toegepast als standaard lading-configuratie. Uiteraard kunnen we andere ladingconfuguraties in onze testprotocollen opnemen op wens van de klant.

Enter your keyword