Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Beschermhoezen

Beschermhoezen voor rolcontainers tegen water regen en stof

Gebruik van beschermhoezen voor rolcontainers
De beschermhoes of stofhoes voor rolcontainers wordt gebruikt om producten te beschermen die op een rolcontainer gestapeld of geladen zijn. De beschermoes wordt zowel gebruikt in opslag als transport en distributie waarbij het doel erin bestaat de producten tegen stuif, vuil of water te beschermen. Beschermhoezen worden bijvoorbeeld gebruik om goederen, die gedurende een langere tijd opgeslagen worden in een loods of magazijn, te beschermen tegen stof. Daarnaast kunnen beschermhoezen ook gebruikt worden om goederen te beschermen tegen allerhande vuil zoals in werkplaatsen waar machines een circulatie van vuil teweeg brengen waardoor producten, die in dezelfde ruimte staan, vuil kunnen worden. Ook kunnen beschermhoezen gebruikt worden om gedurende een bepaalde transfer ofwel een productverplaatsing bescherming te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oversteek waar de goederen in de buitenlucht komen en de beschermhoes bescherming biedt tegen allerhande weersomstandigheden zoals regen of sneeuw. Kortom, er zijn vele toepassingen waar beschermhoezen toepassingen vinden.

Doorzichtige of ondoorzichtige beschermhoezen voor rolcontainers
Bij de keuze van de ideale beschermhoes voor uw producten dient tevens rekening gehouden te worden met de zichtbaarheid van de producten die wel of niet gewenst is. Van zodra een hoes over een rolcontainer wordt aangebracht, dan kan men de producten die in de rolcontainer geladen zijn niet meer zien. Dit kan een voordeel maar ook een nadeel zijn. Inzake diefstalveiligheid kan het nuttig zijn dat de producten onzichtbaar zijn, doch inzake algemene veiligheid kan het nuttig zijn dat men de producten wel kan zien. Naargelang deze wens kunnen de beschermhoezen volledig met een transparante folie uitgerust worden of kunnen doorkijkvensters geproduceerd worden waardoor slechts op bepaalde plaatsen een doorzichtigheid of transparantie gecreëerd wordt.

Materiaalkeuze volgens de hoes-bewegingen
Bij de keuze van uw ideale beschermhoes voor uw producten en toepassingen is het tevens aan te raden rekening te houden met de bewegingen van de hoes. Als de beschermoes slechts éénmalig aan de rolcontainer wordt bevestigd en dus ten allen tijden omheen de rolcontainer bijft, de hoes heeft dus maar één beweging, dan kan het aan te raden zijn een zwaarder doch sterker materiaal te kiezen. Als de hoes thans regelmatig verwijderd en weer aangebracht wordt, meerdere bewegingen dus, dan kan het aangewezen zijn om een lichter materiaal te kiezen zodat de hoes niet te zwaar wordt om te hanteren. Let wel dat een lcihter materiaal dan weer sneller slijtage kan vertonen.

Materiaalkeuze volgens het gebruik
Bij de keuze van uw ideale beschermhoes voor uw producten en toepassingen is het tevens aan te raden rekening te houden met het gebruik van de beschermhoes. Indien de hoes in een ospalgruimte wordt gebruikt en dus niet onderhevig aan robuuste bewegingen of wrijving tegen andere rolcontainers of andere opslagsystemen, dan kan geopteerd worden om de hoes uit een licht materiaal te vervaardigen. Als de hoes daarentegen in een distributiestroom wordt opgenomen en in directe aanraking komt met robuust gebruik zoals het botsen en wrijven met andere rolcontainers of opslagsystemen, dan is het zeker aangeraden om voor een beschermhoes te kiezen die uit een zwaar materiaal vervaardigd is.

Productie op maat
De beschermhoezen worden volledig op maat geproduceerd volgens afmetingen, materialen, uitvoering, doorkijkvensters, handgrepen, sluitingen en zo meer. Indien u op zoek bent naar een ideale beschermhoes voor uw producten en toepassingen, dan is het raadzaam voor uzelf goed op te maken wat uw wensen en eisen zijn. Wij staan uiteraard steeds ter beschikking om u te assisteren in uw ontwerp of analyse.

Enter your keyword