Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Krautz TEMAX – Productie Recyclage II – Bosnië Europa

Krautz Temax Productie
Zona Poduzetnistva Dusine
76270 Orasje / Bosnia / Europe
Email: info@krautz.org
website: www.krautz.org

Afdelingen
– Manufacturing + Recycling + QA/QC
– Laboratory & Engineering

De onderneming Krautz Temax heeft geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit te Bosnië. Deze bosnische faciliteit opereert volgens de Krautz-Temax europese regelgeving en S.O.P.’s (Standard Operation procedures). Alle geproduceerde producten zijn onderhevig aan de Krautz-Temax kwaliteitsystemen en worden opnieuw op kwaliteit getest bij aankomst in het belgische distributecentrum. Alle kwalteitskontroles gebeuren volgens het Krautz-Temax CE-label voor productconformiteit.

Temax isolatie productie
De bosnische productiefaciliteit is uitgerust met speciaal ontwikkelde productiemachines om de productie van het uniske Temax iszolatiemateriaal mogelijk te maken. Daarnaast beschikt deze faciliteit over geschoolde medewerkers om kawlitatieve afgewerkte producten te produceren. Productie TR

Test laboratoria
De bosnische productiefaciliteit is uitgerust met speciaal ontwikkelde test laboratoria om zowel materiaaltests als temperatuurtests uit te voeren. De locatie is uitgerust met koelcellen om temperatuurtests op doos grootte en pallet grootte en ULD-PMC luchtvracht pallet grootte en zelfs op volle dige vrachtwagen grootte uit te voeren. De bosnische locatie biedt tevens de mogelijkheid om trailer mapping en ATP keuringen te voltrekken in de grote geklimatiseerde testkamers.

Enter your keyword