Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

TIPS en advies

TIPS en ADVIES geïsoleerde thermoverpakking als passieve koeling

Aandachtspunten ter bevordering van de thermische capaciteit van een passief koelsysteem

Als we de temperatuur wensen te bewaren van temperatuurgevoelige producten zoals farmaceutische producten of geneesmiddelen – voedingsmiddelen – chemische produkten en zo meer waarbij gebruik gemaakt wordt van isolatiemateriaal of een thermisch verpakkingssysteem, dan wordt een passief koelsysteem gegenereerd. Dit betekent dan ook dat de kwaliteit van de isolatiematerialen en de opbouw van de thermische verpakking de koeltechnische eigenschappen van het passief koelsysteem zal bepalen. Op deze pagina vindt u enkele praktische aandachtspunten voor het optimaliseren van passieve koelsystemen.

Gebruik de juiste isolatiekwaliteit en isoleer-procedures

– Indien u een foutieve isolatiekwaliteit gebruikt, dan creëert u een foutief temperatuurresultaat
– Indien u de foutieve isoleer-procedures gebruikt, dan creëert u een foutief temperatuurresultaat
– Indien u het foutieve protocol gebruikt, dan creëert u een foutief temperatuurresultaat
– Indien u de foutieve opbouw gebruikt van de thermische verpakking, dan creëert u een foutief temperatuurresultaat

Vermijd koudebruggen - thermische bruggen

Stel uzelf even de vraag. Welk nut heeft het isoleren van een woning met isolatiemateriaal als men de ramen en deuren open laat staan? Inderdaad, geen. Dit is identiek bij het isoleren of geïsoleerd verpakken van temperatuurgevoelige producten. Indien de isolatie of de gehele thermische verpakking openingen heeft (open koudebruggen) waarlangs lucht in of uit de thermische verpakking kan vloeiën, dan zal de temperatuur van de lucht en de producten die in de thermische verpakking verpakt zijn snel dalen of stijgen. De sterkte van de daling of stijding van de temperatuur wordt hierbij bepaald door het volume van de luchtverplaatsing die paatsvindt langs de koudebrug. Des te groter de koudebrug, des te groter het verplaatsbare luchtvolume. Daarom is het voornaam dat koudebruggen steeds vermeden worden.

Thermisch evenwicht - verpakkinglocatie

A. Thermische invloed gedurende het verpakkingsproces
Een aandachtspunt dat wal vaker over het oog gezien wordt bij het gebruik van passieve koelingen is de locatie waar de temperatuurgevoelige producten worden verpakt of geïsoleerd. Veelal gebeurt het verpakken van de temperatuurgevoelige producten op een locatie waar een aangename werktemperatuur heerst (ca +18°C tot +20°C). Laat het ons een ambient temperatuur noemen. De vraag die we ons thans dienen te stellen is wat de invloed of impact van deze ambient temperatuur is op de temperatuur van de temperatuurgevoelige producten. Als de producten een temperatuur hebben van bijvoorbeeld (+5°C), dan zal de ambient temperatuur van (+20°C) zeker een invloed hebben tijdens het verpakkingsproces waar de producten direct aan deze ambient temperatuur worden blootgesteld. Een thermisch evenwicht zal gecreëerd worden tussen beide temperaturen waarbij de tijd van de blootstelling mede de temperatuur van het thermisch evenwicht zal bepalen. De vraag is thans wat dit alles doet met de kwaliteit van de producten.

B. Thermische invloed gedurende de gesloten verpakking
Eenmaal de temperatuurgevoelige producten verpakt zijn in een thermische of geïsoleerde verpakking, hetgeen thermisch gesloten is, dan zal de invloed van de ambient temperatuur, die op de verpakkingslocatie werd toegevoegd, nog uitwerking hebben. Zoals we in vorig punt hebben gezien werden de temperatuurgevoelige producten (+5°C) verpakt op een verpakkingslocatie met een ambient temperatuur van (+20°C). Tijdens het verpakken van de producten in de thermische of geïsoleerde verpakking werd dus eveneens ambient lucht (+20°C) tesamen verpakt met de producten. Vervolgens werd de verpakking gesloten wat dus betekent dat warme lucht bij de producten verpakt zit waarbij we ons de vraag moeten stellen wat de invloed of impact van die warme lucht zal zijn op de temperatuur van de producten aangezien beide temperaturen wederom zullen trachten een thermisch evenwicht te creëren. Hierbij zal het resultaat van dit thermisch evenwicht in hoofdzaak bepaald worden door de thermische energie van beiden (lucht en producten). Ook nu dienen we ons weer de vraag te stellen wat dit doet aan de kwaliteit van de producten. Feit is dat in vele gevallen, de producttemperatuur al beïnvloed is nog voor het product effectief op transport is geplaatst. En dit omwille van temperatuurmengingen tijdens het verpakken.

Thermisch evenwicht - voorgekoeld isolatiemateriaal + thermische accumulatie

Een ander aandachtspunt dat we in gedachten dienen te nemen bij de temperatuurbewaring van temperatuurgevoelige producten met passieve koelsystemen, is de eigen temperatuur van de isolatiematerialen of de gehele thermische verpakking. De isolatie of de thermische verpakking wordt wellicht niet tesamen bewaard bij de producten waardoor de kans bestaat dat de temperatuur van de isolatie of de thermische verpakking anders is dan deze van de producten. Ook in deze situatie zullen beide verschillende temperaturen trachten een thermisch evenwicht te vormen waarbij het resultaat van dit thermisch evenwicht bepaald wordt door de thermische energie van beiden (producten en thermische verpakking).

De vraag die we dan wederom dienen te stellen is wat de invloed van dit thermisch evenwicht zal zijn op de kwaliteit van de producten. Gelieve tevens in acht te nemen dat een thermische accumulatie kan plaatsvinden als de thermische verpakking opgebouwd is uit meerdere of verschillende materialen of substanties zoals gelpacks of koelelementen bijvoorbeeld. Elk materiaal dat wordt toegevoegd zal een thermische accumulatie creëren wat dan weer een invloed heeft op het resultaat van het thermisch evenwicht.

Bovenstaande aandachtspunten zijn maar enkele van de vele mogelijke fouten die kunnen gemaakt worden bij temperatuurbewaring met passieve koelsystemen. Passieve koelsystemen zijn zéér efficiënt en betrouwbaar in temperatuurbewaring en het sluiten van de koudeketen, doch zijn ze tevens vrij complex en dienen ze volgens de vereiste richtijnen en procedures toegepast te worden. Indien dit niet gebeurd dan kunnen rare en vaak moeilijk te verklaren resultaten opgemerkt worden waarvan velen reeds de nodige hoofpijn hebben gekregen tijdens het zoeken naar verklaringen. Meer aandachtspunten zijn te vinden in ons gepubliceerde boek “Cold Chain Implementation Plan” die u op deze website kan terugvinden.

More advice in our published books

– TRM-plan “Temperature Risk Management”
– Cold Chain Impelamentation Plan
– Advanced temperature trailer mapping

Enter your keyword