Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Thuislevering van diepvries producten in geïsoleerde karton dozen

Thuislevering van diepvries producten in geïsoleerde karton dozen

Meer en meer supermarkten en winkeliers bieden thuislevering aan als extra service voor hun klanten. Dit eveneens voor het aanleveren van geconditioneerde producten zoals vers koel en diepvries. Thans is het aanbieden van een thuislevering van dergelijke producten niet eenvoudig. Geconditioneerde producten vergen namelijk een extra aandachtspunt zijnde de temperatuur dewelke binnen bepaalde minimum en maximum marges dient te liggen om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen. Om dit mogelijk te maken heeft de firma Krautz-Temax een unieke isolerende inlay of zak ontwikkeld dewelke de temperatuur van de producten waarborgt en makkelijk in een klarton doos kan geplaatst worden. Reeds meerdere thuislever-bedrijven hebben de Temax oplossing getest en succesvol in gebruik genomen waarbij opmerkelijke temperatuurresultaten werden genoteerd. Een bijkomend voordeel van de Temax flexibele isolarende tas is minimale plaatsinname tijdens opslag of afvalverwerking wat het gebruik bevorderd.

Test: diepvries producten (-18°C) gedurende 48 uur in (+20°C) omgeving

Onderstaand vindt u een testgrafiek van een test dewelke ondernomen werd door een vooraanstaande duitse onderneming, gespecialiseerd in thuislevering van diepvriesproducten. Voor deze test werd het Temax-4000 isolatiemateriaal met dikte 3,5cm en het Temax-2000 isolatiemateriaal met dikte 2cm gevuld met droogijs en diepvriesproducten. Deze opstelling werd vervolgens thermisch gesloten, in een doos geplaatst en vervolgens blootgesteld aan een omgevingstemperatuur van +20°C. Gelieve in acht te nemen dat tijdens de test de temperatuur van de lucht werd gemeten omheen de producten en niet de producten zelf.

Test condities ;

 • Doos afmetingen = 40,0cm x 24,5 x H:23.5cm
 • Insolatie = Temax-4000 (dikte 3,5cm) en Temax-2000 (dikte 2cm)
 • Goederen = Diepvries producten -18°c
 • Extra thermische energie-generatoren = 2 pakjes droogijs
 • Omgevingstemperatuur kamer = +20°C
 • Maximale temperatuurbereik van de datalogger = -40°C

Test doel ;

 • 48 uur temperatuurbehoud tot maximaal -18°C
 • Geen condensvorming in de doos

Grafiek testresultaat

 • Blauwe lijn = omgevingstemperatuur +20°C
 • Rode lijn = lucht temperatuur in de Temax verpakking
 • NOTA: de rechte rode lijn op (-40°C) is omwille van de maximale grenswaarde van de datalogger.

De test concludeerde dat ofschoon een minimaal productgewicht werd gebruikt, de temperatuur toch onder de -18°C grenswaarde verbleef gedurende de testpriode van 48 uur. De test toonde tevens dat ofschoon droogijs werd gebruikt met extreme temperaturen (-78°C) er geen condensatie werd vastgesteld aan binnenzijde of buitenzijde van de doos of Temax verpakking.

Enter your keyword