Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

Woningbouw isolatie

Isolatiefolie voor het isoleren van woningen en magazijnen

Waarom een woning goed isoleren

Een woning goed isoleren is een hot onderwerp. Goed isoleren laat u toe energie te besparen waardoor de isolatie zich op termijn laat terug betalen en het is een éénmalige gebeurtenis. Goed en doordacht isoleren is dan ook de boodschap wil men levenslang kunnen genieten van een maximaal rendement. Het zou je wel eens kunnen verbazen wat in en rond de woning zoal kan geïsoleerd worden en waar rendement te verdienen is. Is uw woning reeds geïsoleerd maar u wenst her-en-der wat na te isoleren, dan kan tevens ervoor geopteerd worden om bij te isoleren of na te isoleren om het rendement van de isolatie en energiebesparing te maximaliseren. Voornaam bij het isoleren van een woning is thans dat het behoedzaam en doordacht gebeurt opdat het isoleren op termijn geen nadelige gevolgen teweeg brengt zoals zichtbare of onzichtbare vochtproblemen die te wijten zijn aan het onbehoedzaam isoleren.

Luchtdicht isoleren als sleutelwoord

Wil men behoedzaam isoleren dan dient men luchtdicht te isoleren. Luchtdicht isoleren wil zeggen dat lucht geen toegang vindt tot de bouwconstructies en dat koudebruggen vermeden worden. Overal waar lucht of damp een doorgang kan vinden naar de bouwconstructie zal de lucht aanraking vinden met koude oppervlaktes en condenseren waardoor hetzij zichtbare hetzij onzichtbare vochtproblemen zullen ontstaan zoals vochtplekken of schimmelvormingen of verrotting van de houten bouwdelen. Kortom, luchtdicht isoleren is de boodschap.

R-waarde en U-waarde in de woningbouw

De R-waarde en U-waarde in de woningbouw is bepalend voor de mogelijke warmteverliezen die doorheen een bouwdeel kunnen penetreren waarbij de isolatie als doel heeft deze verliezen te beperken. De R-waarden zijn per bouwdeel zoals vloeren, daken, muren en gevels en zo meer vastgelegd en kunnen derhalve makkelijk bepaald worden (berekening volgens ISO6946). Hierin kunnen wij u de gewenste R-waarde op maat produceren. Ook voor bij-isoleren of na-isoleren kunnen onze materialen gebruikt worden. Heeft u al isolatie geplaatst, doch u heeft nog een extra R-waarde nodig, dan kunnen wij deze op maat produceren. Tevens is het materiaal flexibel en waterdicht of dampdicht waardoor het mogelijk wordt volledig luchtdicht te isoleren. Vraag naar onze bouwbrochure voor meer informatie.

Waarom isoleren met TEMAX isolatie

Temax is een nieuw en revolutionair flexibel isolatiemateriaal wat origineel werd ontwikkeld voor het isoleren en verpakken van levensmiddelen en farmaceutische producten waar de strengste temperatuureisen gesteld worden. Omwille van de zéér goede temperatuurresultaten, de flexibiliteit van het materiaal en de makkelijke wijze van werken, werd meer en meer de vraag vanuit de bouwsector opgewekt waarna we besloten hebben het materiaal in de bouwsector kenbaar te maken. De Temax isolatie biedt omwille van de speciale opbouw en samenstelling vele mogelijkheden voor de woningbouw en na-isoleren van muren, daken, plafonds en zo meer waarbij meerdere technieken toegepast worden om een maximale isolatiekwaliteit te realiseren. Al deze isolatietechnieken zijn verwerkt in een brochure met montagerichtlijnen hetgeen in PDF formaat verkrijgbaar is.

De Temax isolatietechniek in het kort

Bij onze isolatietechniek maken we gebruik van meerlagige niet-geventileerde luchtspouwen opgebouwd uit gesloten convectiecellen dewelke gecombineerd worden met een hoogwaardige multilayer reclectietechnologie. Deze unieke samenstelling en opbouw resulteert in een hoge isolatiekwaliteit met een minimale eigen temperatuuropname van het materiaal. Tevens biedt deze unieke samenstelling en opbouw een hoge weerstand tegen de warmtetransmissiefactoren zijnde: straling, convectie en conductie. En dit met beperkte dikte waarbij we, zoals eerder al aangegeven, op maat de dikte en isolatiekwaliteit produceren. Voor verdere informatie aangaande dit thema staan onze specialisten u graag te woord.

Enter your keyword